कौशल्य सेतू योजनेबाबत

जानेवारी 23, 2018

कौशल्य सेतू योजनेबाबत

12 वी मार्च 2018 परीक्षेचे साहित्य वाटपाची तारीख

जानेवारी 22, 2018

12 वी मार्च 2018 परीक्षेचे साहित्य वाटपाची तारीख

१० वी परीक्षेच्या कलागुणांच्या प्रस्तावाबाबत

जानेवारी 20, 2018

१० वी परीक्षेच्या कलागुणांच्या प्रस्तावाबाबत

१० वी, १२ वी खेळाडू विद्यार्थांना क्रिडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतच्या सुधारित कार्यपध्यतीबाबत

जानेवारी 18, 2018

१० वी, १२ वी खेळाडू विद्यार्थांना क्रिडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतच्या सुधारित कार्यपध्यतीबाबत

१२ वी मार्च २०१८ खेळाडू नियमित विद्यार्थांचे प्रस्तावाबाबत

जानेवारी 11, 2018

१२ वी मार्च २०१८ खेळाडू नियमित विद्यार्थांचे प्रस्तावाबाबत

१० वी मार्च २०१८ नियमित विद्यार्थी अतिविलंब, विशेष अतिविलंब, अतिविषेश अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

जानेवारी 08, 2018

१० वी मार्च २०१८ नियमित विद्यार्थी अतिविलंब, विशेष अतिविलंब, अतिविषेश अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

१२ वी मार्च २०१८ नियमित विद्यार्थी अतिविलंब, विशेष अतिविलंब, अतिविषेश अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

जानेवारी 05, 2018

१२ वी मार्च २०१८ नियमित विद्यार्थी अतिविलंब, विशेष अतिविलंब, अतिविषेश अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती

जानेवारी 03, 2018

शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती

10 वी मार्च / जुलै, ऑगस्ट 2018 सर्व कार्यरत शिक्षकांची संगणक यादी तपासून पाठविणेबाबत

जानेवारी 01, 2018

10 वी मार्च / जुलै, ऑगस्ट 2018 सर्व कार्यरत शिक्षकांची संगणक यादी तपासून पाठविणेबाबत

शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती

डिसेंबर 27, 2017

शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती

१० वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्रे सादर करण्याच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

डिसेंबर 21, 2017

१० वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्रे सादर करण्याच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

१२ वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्रे सादर करण्याच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

डिसेंबर 17, 2017

१२ वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्रे सादर करण्याच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

१० वी मार्च २०१८ नियमित विद्यार्थी अतिविलंब, विशेष अतिविलंब, अतिविषेश अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

,

१० वी मार्च २०१८ नियमित विद्यार्थी अतिविलंब, विशेष अतिविलंब, अतिविषेश अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती

डिसेंबर 04, 2017

शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती

१० वी १२ वी २०१८ लेखी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

डिसेंबर 03, 2017

१० वी १२ वी २०१८ लेखी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

१२ वी फेब्रु मार्च २०१८ परीक्षेसाठी पुनर्परीक्षार्थी / श्रेणीसुधार योजना, तुरळक विषय विक्षार्थांचे अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुलकाची आवेदनपत्रे स्विकारण्याबाबत.

नोव्हेंबर 30, 2017

१२ वी फेब्रु मार्च २०१८ परीक्षेसाठी पुनर्परीक्षार्थी / श्रेणीसुधार योजना, तुरळक विषय विक्षार्थांचे अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुलकाची आवेदनपत्रे स्विकारण्याबाबत.

10 वी व 12 वी मार्च 2018 खाजगी विद्यार्थी नाव नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत

नोव्हेंबर 23, 2017

10 वी व 12 वी मार्च 2018 खाजगी विद्यार्थी नाव नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१८ प्रिलिस्ट दुरुस्तीबाबत

,

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१८ प्रिलिस्ट दुरुस्तीबाबत

१० वी मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

नोव्हेंबर 18, 2017

१० वी मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या वाढीव तारखांबाबत

नोव्हेंबर 14, 2017

खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या वाढीव तारखांबाबत

१०वी मार्च / जुलै ऑगस्ट २०१८ मध्ये प्रविष्ठ होणाऱ्या सर्व कार्यरत शिक्षकांची check list तपासून पाठविण्याबाबत

नोव्हेंबर 10, 2017

१०वी मार्च / जुलै ऑगस्ट २०१८ मध्ये प्रविष्ठ होणाऱ्या सर्व कार्यरत शिक्षकांची check list तपासून पाठविण्याबाबत

१० वी मार्च २०१८ आवेदन पत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या सुधारित तारखांबाबत

नोव्हेंबर 09, 2017

१० वी मार्च २०१८ आवेदन पत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या सुधारित तारखांबाबत

१२ वी मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका मूल्यांकना करीता शिक्षकांची माहिती अद्ययावत करणेबाबत

नोव्हेंबर 02, 2017

१२ वी मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका मूल्यांकना करीता शिक्षकांची माहिती अद्ययावत करणेबाबत

उर्दू एज्युकेशन बोर्ड, नवी दिल्ली यांच्या समकक्षेबाबत

ऑक्टोबर 27, 2017

उर्दू एज्युकेशन बोर्ड, नवी दिल्ली यांच्या समकक्षेबाबत

१०वी २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

ऑक्टोबर 16, 2017

१०वी २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

फेब्रुवारी-मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या सुधारित तारखांबाबत

ऑक्टोबर 12, 2017

फेब्रुवारी-मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या सुधारित तारखांबाबत

१० वी व १२ वी मार्च २०१८ परीक्षा नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत

ऑक्टोबर 04, 2017

१० वी व १२ वी मार्च २०१८ परीक्षा नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत

१२वी फेब्रु/मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

18, 2017

१२वी फेब्रु/मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

फेब्रु . मार्च १२ वी व १० वी २०१८ परीक्षेच्या आवेदनपत्राबाबत

15, 2017

फेब्रु . मार्च १२ वी व १० वी २०१८ परीक्षेच्या आवेदनपत्राबाबत

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ विद्यार्थांना निकाल गुणपत्रिका, शालेय अभिलेख व कौशल्य सेतू अभियानाचा नोंदणी अर्ज इ. साहित्य वाटपाबाबत

02, 2017

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ विद्यार्थांना निकाल गुणपत्रिका, शालेय अभिलेख व कौशल्य सेतू अभियानाचा नोंदणी अर्ज इ. साहित्य वाटपाबाबत

१० वी जुलै २०१७ परीक्षेचा निकाल ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर करण्याच्या तारखांबाबत

ऑगस्ट 28, 2017

जुलै २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या १० वी परीक्षेचा निकाल ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर करण्याच्या तारखांबाबत

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत

ऑगस्ट 24, 2017

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थांचे गुणपत्रक विभागीय मंडळ कार्यालयातून वाटप करणेबाबत

ऑगस्ट 21, 2017

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थांचे गुणपत्रक विभागीय मंडळ कार्यालयातून वाटप करणेबाबत

१२ वी जुलै २०१७ च्या लेखी परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थांच्या गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिकांचे छायाप्रत देणेबाबत

,

१२ वी जुलै २०१७ च्या लेखी परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थांच्या गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिकांचे छायाप्रत देणेबाबत

ऑगस्ट 20, 2017

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत

१० वी / १२ वी २०१८, फॉर्म नं १७ वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

ऑगस्ट 18, 2017

१० वी / १२ वी २०१८, फॉर्म नं १७ वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

फेब्रु / मार्च २०१७ दिव्यांग विद्यार्थांविषयीचे परिपत्रक

ऑगस्ट 09, 2017

फेब्रु / मार्च २०१७ दिव्यांग विद्यार्थांविषयीचे परिपत्रक

१० वी मार्च २०१७ सुधारित गुणपत्रिका घेऊन जाणेबाबत

ऑगस्ट 08, 2017

१० वी मार्च २०१७ सुधारित गुणपत्रिका घेऊन जाणेबाबत

१०वी / १२ वी खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज Online स्वीकारण्याबाबत

,

१०वी / १२ वी खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज Online स्वीकारण्याबाबत

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबतचे प्रकटन

ऑगस्ट 02, 2017

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबतचे प्रकटन

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी प्रकटन

जुलै 31, 2017

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी प्रकटन

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेची मुदत वाढवण्याबाबत

जुलै 20, 2017

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेची मुदत वाढवण्याबाबत

१०वी जुलै/ऑगस्ट २०१७ मौखिक गुणतक्ते, श्रेणीतक्ते, प्रात्यक्षिक गुणतक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

जुलै 12, 2017

१०वी जुलै/ऑगस्ट २०१७ मौखिक गुणतक्ते, श्रेणीतक्ते, प्रात्यक्षिक गुणतक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

१२ वी जून / जुलै २०१७ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाईन परीक्षा

जुलै 11, 2017

१२ वी जून / जुलै २०१७ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाईन परीक्षा

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेच्या तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या ओ. एम. आर. गुणपत्रिका जमा करण्याबाबत

जुलै 08, 2017

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेच्या तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या ओ. एम. आर. गुणपत्रिका जमा करण्याबाबत

जुलै / ऑगस्ट २०१७ च्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने Login मधून Download करण्याबाबत

जुलै 07, 2017

जुलै / ऑगस्ट २०१७ च्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने Login मधून Download करण्याबाबत

खाजागी विद्यार्थी – शाळा सोडल्याचे दाखल्या विषयीचे प्रकटन

जुलै 06, 2017

खाजागी विद्यार्थी – शाळा सोडल्याचे दाखल्या विषयीचे प्रकटन

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत, OMR Marksheet व अन्य साहित्य वाटपाबाबत

,

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत, OMR Marksheet व अन्य साहित्य वाटपाबाबत

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

जुलै 05, 2017

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ अतिविलंब / विशेष अतिविशेष / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

जुलै 02, 2017

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ अतिविलंब / विशेष अतिविशेष / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ परीक्षेच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत

,

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ परीक्षेच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत

१२ वी जुले २०१७ परीक्षेच्या तारखांबाबत

जृन 30, 2017

१२ वी जुले २०१७ परीक्षेच्या तारखांबाबत

१० वी जुलै- ऑगस्ट २०१७ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्यतीने भरण्याच्या तारखा

,

१० वी जुलै- ऑगस्ट २०१७ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्यतीने भरण्याच्या तारखा

Duplicate Marksheet, Duplicate certificate, Migration Certificate, Provisional Certificate form scan copy

जृन 29, 2017

Duplicate Marksheet, Duplicate certificate, Migration Certificate, Provisional Certificate form scan copy

कला, चित्रकला, लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांचे वाढीव गुण ग्राह्य धरण्याबाबत

,

कला, चित्रकला, लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांचे वाढीव गुण ग्राह्य धरण्याबाबत

१० वी मार्च २०१७ सवलतीच्या वाढीव गुणांबाबत

जृन 25, 2017

१० वी मार्च २०१७ सवलतीच्या वाढीव गुणांबाबत

१२ वी जुलै २०१७ अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

जृन 22, 2017

१२ वी जुलै २०१७ अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

१० वी मार्च २०१७ निकाल गुणपत्रिका, शालेय अभिलेख कलचाचणी व जुलै / ऑगस्ट-२०१६ मध्ये प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र वाटपाबाबत

,

१० वी मार्च २०१७ निकाल गुणपत्रिका, शालेय अभिलेख कलचाचणी व जुलै / ऑगस्ट-२०१६ मध्ये प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र वाटपाबाबत

१० वी मार्च २०१७ गुणपत्रिका वाटपाबाबत

जृन 21, 2017

१० वी मार्च २०१७ गुणपत्रिका वाटपाबाबत

योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याबाबतच्या सूचना व कार्यपद्धती

जृन 20, 2017

योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याबाबतच्या सूचना व कार्यपद्धती

जुलै / ऑगस्ट १0 वी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

जृन 19, 2017

जुलै / ऑगस्ट १0 वी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

इ. ११ वी सन २०१६-२०१७ योग्यता प्रमाणपत्र वाटपाबाबत

जृन 17, 2017

इ. ११ वी सन २०१६-२०१७ योग्यता प्रमाणपत्र वाटपाबाबत

१२ वी जुलै २०१७ पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

,

१२ वी जुलै २०१७ पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

,

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु. / मार्च २०१७ उत्तरपत्रिकांची छायाप्रत Online पद्धतीने भारणेबाबत

जृन 12, 2017

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु. / मार्च २०१७ उत्तरपत्रिकांची छायाप्रत Online पद्धतीने भारणेबाबत

इ. १० वी परीक्षा मार्च २०१७ च्या निकालाबाबत

,

इ. १० वी परीक्षा मार्च २०१७ च्या निकालाबाबत

12 वी परीक्षेचा निकाल व साहित्य वाटपाबाबत

जृन 03, 2017

12 वी परीक्षेचा निकाल व साहित्य वाटपाबाबत

उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबतचा अर्ज

मे 31, 2017

उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबतचा अर्ज

१२ वी मार्च २०१७ च्या लेखी परीक्षेस प्रविष्ठ विद्यार्थी गुणपडताळणी व छायाप्रत देणेबाबत

,

१२ वी मार्च २०१७ च्या लेखी परीक्षेस प्रविष्ठ विद्यार्थी गुणपडताळणी व छायाप्रत देणेबाबत

12 वी 2017 ऑनलाइन निकाल जाहीर बाबत

मे 30, 2017

12 वी 2017 ऑनलाइन निकाल जाहीर बाबत

शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत

मे 22, 2017

शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणार्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणार्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत

१० वी चे अतिमहत्वाचे प्रकटन – शासन निर्णय

एप्रिल 27, 2017

१० वी चे अतिमहत्वाचे प्रकटन – शासन निर्णय

इ. १० वी मार्च २०१७ Code No. 73 विषयी

फेब्रुवारी 19, 2017

इ. १० वी मार्च २०१७ Code No. 73 विषयी

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ परीक्षेच्या ICR / OMR या पद्धतीच्या गुणपत्रिका वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 18, 2017

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ परीक्षेच्या ICR / OMR या पद्धतीच्या गुणपत्रिका वाटपाबाबत

१० वी मार्च २०१७ परीक्षेस प्रविष्ठ होणार्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क व विलंब शुल्काबाबत

,

१० वी मार्च २०१७ परीक्षेस प्रविष्ठ होणार्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क व विलंब शुल्काबाबत

इ. १० वी मार्च २०१७ प्रवेशपत्र, मौखिक, गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 13, 2017

इ. १० वी मार्च २०१७ प्रवेशपत्र, मौखिक, गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून वागळण्याबाबत

,

शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून वागळण्याबाबत

शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून वागळण्याबाबत

,

शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून वागळण्याबाबत

इ. १० वी मार्च २०१७ प्रवेशपत्र, मौखिक, गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 09, 2017

इ. १० वी मार्च २०१७ प्रवेशपत्र, मौखिक, गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

१२ वी माहिती तंत्रज्ञान विषयी

,

१२ वी माहिती तंत्रज्ञान विषयी

१२ वी मार्च २०१७ परीक्षेची प्रवेशपत्रे वितरणाबाबत

फेब्रुवारी 01, 2017

१२ वी मार्च २०१७ परीक्षेची प्रवेशपत्रे वितरणाबाबत

१० वी मार्च २०१७ परीक्षेच्या नियामक / परीक्षक यांच्या अंतिम नियुक्तीबाबत

जानेवारी 31, 2017

१० वी मार्च २०१७ परीक्षेच्या नियामक / परीक्षक यांच्या अंतिम नियुक्तीबाबत

१० वी फेब्रुवारी / मार्च २०१७ कल चाचणीबाबत

,

१० वी फेब्रुवारी / मार्च २०१७ कल चाचणीबाबत

भाषा विषयाचे मूल्यमापन

जानेवारी 25, 2017

भाषा विषयाचे मूल्यमापन

शासन निर्णय दिव्यांग विद्यार्थी मार्च २०१७

जानेवारी 22, 2017

शासन निर्णय दिव्यांग विद्यार्थी मार्च २०१७

शासन निर्णय क्रीडा विभाग मार्च २०१७

,

शासन निर्णय क्रीडा विभाग मार्च २०१७

10 वी 12 वी फेब्रु / मार्च 2017 परीक्षेबाबत

जानेवारी 20, 2017

10 वी 12 वी फेब्रु / मार्च 2017 परीक्षेबाबत

१० वी / १२ वी परीक्षा प्रवेशाची आवेदनपत्रे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाबाबत (No Candidate Circular)

,

१० वी / १२ वी परीक्षा प्रवेशाची आवेदनपत्रे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाबाबत (No Candidate Circular)

12 वी मार्च 2017 प्रात्यक्षिक परिक्षा तारखांबाबत

जानेवारी 13, 2017

12 वी मार्च 2017 प्रात्यक्षिक परिक्षा तारखांबाबत

10 वी मार्च प्रात्यक्षिक परिक्षा तारखांबाबत

,

10 वी मार्च प्रात्यक्षिक परिक्षा तारखांबाबत

उच्च माध्यमिक ११ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्तीर्णतेचे सुधारित नियम लागू करणेबाबत

जानेवारी 10, 2017

उच्च माध्यमिक ११ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्तीर्णतेचे सुधारित नियम लागू करणेबाबत

जुलै २०१७ खाजगी विद्यार्थी परिपत्रक

जानेवारी 09, 2017

जुलै २०१७ खाजगी विद्यार्थी परिपत्रक

१० वी मार्च २०१७ परीक्षेस प्रविष्ठ होणार्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबत

,

१० वी मार्च २०१७ परीक्षेस प्रविष्ठ होणार्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबत

१० वी मार्च २०१७ परीक्षेमध्ये प्रविष्ठ होणार्या विद्यार्थ्यांच्या प्रि-लिस्टबाबत

,

१० वी मार्च २०१७ परीक्षेमध्ये प्रविष्ठ होणार्या विद्यार्थ्यांच्या प्रि-लिस्टबाबत

10 वी 12 वी परिक्षेत उत्तिर्ण विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे तपासून विद्यार्थ्यांना वाटप करणेबाबत

जानेवारी 05, 2017

10 वी 12 वी परिक्षेत उत्तिर्ण विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे तपासून विद्यार्थ्यांना वाटप करणेबाबत
Click Here to Download

१० वी मार्च २०१७ परीक्षेच्या प्रिलिस्ट दुरुस्तीबाबत

डिसेंबर 20, 2016

१० वी मार्च २०१७ परीक्षेच्या प्रिलिस्ट दुरुस्तीबाबत

१० वी मार्च २०१७ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

डिसेंबर 16, 2016

१० वी मार्च २०१७ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

मार्च / जुलै – ऑगस्ट २०१७ १० वी परीक्षेसाठी सर्व कार्यरत शिक्षकांची Check list तपासून पाठविणेबाबत

डिसेंबर 13, 2016

मार्च / जुलै – ऑगस्ट २०१७ १० वी परीक्षेसाठी सर्व कार्यरत शिक्षकांची Check list तपासून पाठविणेबाबत

12वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांत मुदतवाढ देणेसंदर्भात

डिसेंबर 07, 2016

12वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांत मुदतवाढ देणेसंदर्भात

१० वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत

डिसेंबर 06, 2016

१० वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत

१२ वी मार्च २०१७ परीक्षेच्या प्रिलिस्ट दुरुस्तीबाबत

डिसेंबर 01, 2016

१२ वी मार्च २०१७ परीक्षेच्या प्रिलिस्ट दुरुस्तीबाबत

10 वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत मुदतवाढ

,

10 वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत मुदतवाढ

१० वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत मुदतवाढ

नोव्हेंबर 23, 2016

१० वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत मुदतवाढ

नोंदनी शुल्क व शिक्षण संक्रमण अंकाच्या वर्गणीबाबत

नोव्हेंबर 20, 2016

नोंदनी शुल्क व शिक्षण संक्रमण अंकाच्या वर्गणीबाबत

१२ वी मार्च २०१७ परीक्षेचे अर्ज क्र. १७ भरून खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी प्रमाणपत्राबाबत

नोव्हेंबर 08, 2016

१२ वी मार्च २०१७ परीक्षेचे अर्ज क्र. १७ भरून खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी प्रमाणपत्राबाबत

१० वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने भरावयाच्या तारखांबाबत

नोव्हेंबर 07, 2016

१० वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने भरावयाच्या तारखांबाबत

१२ वी मार्च २०१७ व प्रात्यक्षिक परिक्षेची विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरण विषयाची माहिती पाठवणेबाबत

नोव्हेंबर 06, 2016

१२ वी मार्च २०१७ व प्रात्यक्षिक परिक्षेची विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरण विषयाची माहिती पाठवणेबाबत

१०वी व १२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ लेखी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

नोव्हेंबर 05, 2016

१०वी व १२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ लेखी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

१२ वी मार्च २०१७ परीक्षेच्या प्रिलिस्ट वाटपाबाबत

नोव्हेंबर 04, 2016

१२ वी मार्च २०१७ परीक्षेच्या प्रिलिस्ट वाटपाबाबत

१० वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत

,

१० वी मार्च २०१७ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ चालनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या वितरण केंद्रांवर जमा करणेबाबत

ऑक्टोबर 25, 2016

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ चालनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या वितरण केंद्रांवर जमा करणेबाबत

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ परीक्षा शुल्क परिशिष्ट ब

ऑक्टोबर 24, 2016

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ परीक्षा शुल्क परिशिष्ट ब

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने भरावयाच्या तारखांबाबत मुदतवाढ देणेसंदर्भात

ऑक्टोबर 19, 2016

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने भरावयाच्या तारखांबाबत मुदतवाढ देणेसंदर्भात

१० वी व १२ वी प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विध्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक नोंदणीबाबत

ऑक्टोबर 18, 2016

१० वी व १२ वी प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विध्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक नोंदणीबाबत

१२ वी मार्च २०१७ परीक्षेचे अर्ज क्र. १७ भरून खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी प्रमाणपत्राबाबत

ऑक्टोबर 15, 2016

१२ वी मार्च २०१७ परीक्षेचे अर्ज क्र. १७ भरून खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी प्रमाणपत्राबाबत

१० वी जुलै ऑगस्ट २०१६ परीक्षेचे गुणपत्रक वितरणाबाबत

ऑक्टोबर 04, 2016

१० वी जुलै ऑगस्ट २०१६ परीक्षेचे गुणपत्रक वितरणाबाबत

१० वी मार्च २०१७ परीक्षा शुल्कात वाढीबाबत

,

१० वी मार्च २०१७ परीक्षा शुल्कात वाढीबाबत

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत

,

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत

१० वी व १२ वी प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विध्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक नोंदणीबाबत

ऑक्टोबर 01, 2016

१० वी व १२ वी प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विध्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक नोंदणीबाबत

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ आवेदनपत्रे भरावयाच्या सुचना

09, 2016

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१७ आवेदनपत्रे भरावयाच्या सुचना

१२ वी जुलै २०१६ उत्तरपत्रिकांचे छायाप्रत

,

१२ वी जुलै २०१६ उत्तरपत्रिकांचे छायाप्रत

circulad_080916_1

circular_08092016

१२ वी जुलै २०१६ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे छायाप्रत विद्यार्थ्यांनी विभागीय मंडळ कार्यालयातून घेऊन जाण्याबाबत

01, 2016

१२ वी जुलै २०१६ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे छायाप्रत विद्यार्थ्यांनी विभागीय मंडळ कार्यालयातून घेऊन जाण्याबाबत

१२वी जुलै २०१६ विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक विभागीय मंडळ कार्यालयातून वाटप करणेबाबत

ऑगस्ट 31, 2016

१२वी जुलै २०१६ विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक विभागीय मंडळ कार्यालयातून वाटप करणेबाबत

जुलै २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या १० वी परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत

ऑगस्ट 30, 2016

जुलै २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या १० वी परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत

१२ वी जुलै २०१६ च्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे छायाप्रत देणेबाबत / उत्तरपत्रिकांचे पुर्नमुल्यांकन करणेबाबत

ऑगस्ट 27, 2016

१२ वी जुलै २०१६ च्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे छायाप्रत देणेबाबत / उत्तरपत्रिकांचे पुर्नमुल्यांकन करणेबाबत

१२वी जुलै २०१६ परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत

ऑगस्ट 24, 2016

१२वी जुलै २०१६ परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत

१२वी जुलै २०१६ परीक्षेचा निकाल व विविध तपशील जाहीर करणेबाबत

,

१२वी जुलै २०१६ परीक्षेचा निकाल व विविध तपशील जाहीर करणेबाबत

इ. १० वी जुलै-ऑगस्ट २०१६ प्रवेशपत्र, मौखिक, गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

जुलै 09, 2016

इ. १० वी जुलै – ऑगस्ट २०१६ प्रवेशपत्र, मौखिक, गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

१२ वी फेब्रु मार्च २०१६ परीक्षेसाठी खाजगी, पुनर्परीक्षार्थी, श्रेणीसुधार योजना तसेच तुरळक विषय विक्षार्थांचे प्रवेशपत्र व प्रात्यक्षिक परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत.

जृन 30, 2016

१२ वी फेब्रु मार्च २०१६ परीक्षेसाठी खाजगी, पुनर्परीक्षार्थी, श्रेणीसुधार योजना तसेच तुरळक विषय विक्षार्थांचे प्रवेशपत्र व प्रात्यक्षिक परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत.

इ. १० वी प्रकटन – लेखी, प्रात्यकक्षिक, तोंडी, श्रेणी परिक्षा तारखा

जृन 29, 2016

इ. १० वी प्रकटन – लेखी, प्रात्यकक्षिक, तोंडी, श्रेणी परिक्षा तारखा

१०वी मार्च २०१७ व जुलै २०१७ प्रात्यक्षिक परिक्षेसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषय शिकवणार्‍या शिक्षकांची माहिती पाठविणेबाबत

जृन 23, 2016

१०वी मार्च २०१७ व जुलै २०१७ प्रात्यक्षिक परिक्षेसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषय शिकवणार्‍या शिक्षकांची माहिती पाठविणेबाबत

१२ वी जून जुलै २०१६ प्रात्यक्षिक परिक्षेच्या आयोजनाबाबत

,

१२ वी जून जुलै २०१६ प्रात्यक्षिक परिक्षेच्या आयोजनाबाबत

१० वी जुलै २०१६ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने भरावयाच्या तारखांमधील मुदतवाढबाबत

जृन 21, 2016

१० वी जुलै २०१६ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने भरावयाच्या तारखांमधील मुदतवाढबाबत

१२ वी जुलै २०१६ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

जृन 14, 2016

१२ वी जुलै २०१६ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

मार्च २०१७, १० वी परीक्षा खाजगी विद्यार्थांच्या फॉर्मबाबत व सेंटर लिस्ट

,

मार्च २०१७ १० वी परीक्षा खाजगी विद्यार्थांच्या फॉर्मबाबत व सेंटर लिस्ट

१२ वी मार्च २०१७ खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

,

१२ वी २०१७ खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

१० वी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

जृन 09, 2016

१० वी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

१० वी मार्च २०१६ च्या लेखी परीक्षेस प्रविष्ठ विद्यार्थी गुणपडताळणी व छायाप्रत देणेबाबत

जृन 07, 2016

१० वी मार्च २०१६ च्या लेखी परीक्षेस प्रविष्ठ विद्यार्थी गुणपडताळणी व छायाप्रत देणेबाबत

१० वी मार्च २०१६ परीक्षेचा निकाल ऑनलाइनद्वारे जाहीर करण्याच्या तारखेबाबत

जृन 06, 2016

१० वी मार्च २०१६ परीक्षेचा निकाल ऑनलाइनद्वारे जाहीर करण्याच्या तारखेबाबत

योग्यता प्रमाणपत्रासंबंधी सूचना

जृन 03, 2016

योग्यता प्रमाणपत्रासंबंधी सूचना

इ. ११वी मराठी भाषा पाठ्यपुस्तकाबाबत

मे 31, 2016

इ. ११वी मराठी भाषा पाठ्यपुस्तकाबाबत

१० वी १२ वी परीक्षा फी माफी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत

मे 29, 2016

१० वी १२ वी परीक्षा फी माफी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत

ई निविदा सूचना २०६-१७

मे 05, 2016

ई निविदा सूचना २०६-१७

बँक खात्याची माहिती देण्याबाबत

,

बँक खात्याची माहिती देण्याबाबत

दर पत्रक सूचना व भंगार साहित्य विक्रीच्या लिलावाबाबतच्या अटी व शर्ती

एप्रिल 26, 2016

दर पत्रक सूचना व भंगार साहित्य विक्रीच्या लिलावाबाबतच्या अटी व शर्ती

१० वी / १२ वी परीक्षेच्या पुरवणी परीक्षा सप्टें-ऑक्टो ऐवजी जुलै-ऑगस्ट मध्ये आयोजित करण्याबाबत

एप्रिल 25, 2016

१० वी / १२ वी परीक्षेच्या पुरवणी परीक्षा सप्टें-ऑक्टो ऐवजी जुलै-ऑगस्ट मध्ये आयोजित करण्याबाबत

लोखंडी रॅक्स खरेदी

मार्च 16, 2016

लोखंडी रॅक्स खरेदी

विशेष गरजा असणार्‍या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी लेखनिक देणेबाबत सुचना

फेब्रुवारी 17, 2016

विशेष गरजा असणार्‍या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी लेखनिक देणेबाबत सुचना

१० वी मार्च २०१६ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन व नियमन करण्याबाबत

फेब्रुवारी 08, 2016

१० वी मार्च २०१६ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन व नियमन करण्याबाबत

इ. ९ वी ते १२ वी च्या सर्व विषयांच्या मुल्यमापनामध्ये आवश्यक असणार्‍या ३५% गुणांमध्ये लेखी परीक्षेत किमान २०% गुण अनिवार्य करणेबाबत

फेब्रुवारी 06, 2016

इ. ९ वी ते १२ वी च्या सर्व विषयांच्या मुल्यमापनामध्ये आवश्यक असणार्‍या ३५% गुणांमध्ये लेखी परीक्षेत किमान २०% गुण अनिवार्य करणेबाबत

१० वी मार्च २०१६ प्रवेशपत्र, मौखिक गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 05, 2016

१० वी मार्च २०१६ प्रवेशपत्र, मौखिक गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

१२ वी फेब्रु. मार्च २०१६ परीक्षेस प्रविष्ठ होणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश्पत्रातील त्रुटी संदर्भातील सूचना

जानेवारी 23, 2016

१२ वी फेब्रु. मार्च २०१६ परीक्षेस प्रविष्ठ होणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश्पत्रातील त्रुटी संदर्भातील सूचना

१२ वी फेब्रु. मार्च २०१६ पुर्न्परीक्षार्थी, खाजगी, श्रेणी सुधार योजनेअंतर्गत तसेच तुरळक विषय विक्षार्थांची प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

जानेवारी 12, 2016

१२ वी फेब्रु. मार्च २०१६ पुर्न्परीक्षार्थी, खाजगी, श्रेणी सुधार योजनेअंतर्गत तसेच तुरळक विषय विक्षार्थांची प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

ऑक्टो. २०१६ खाजगी विद्यार्थी परिपत्रक

जानेवारी 05, 2016

ऑक्टो. २०१६ खाजगी विद्यार्थी परिपत्रक

फेब्रु मार्च २०१६ १० वी व १२ वी परीक्षेसाठी थेट अर्ज योजने अंतर्गत खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणार्‍या विक्षार्थांसाठी फॉर्म भरण्यास मुदतवाढ

डिसेंबर 28, 2015

फेब्रु मार्च २०१६ १० वी व १२ वी परीक्षेसाठी थेट अर्ज योजने अंतर्गत खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणार्‍या विक्षार्थांसाठी फॉर्म भरण्यास मुदतवाढ

१२ वी फेब्रु मार्च २०१६ परीक्षेसाठी पुनर्परीक्षार्थी / खाजगी तसेच श्रेणीसुधार योजना, तुरळक विषय विक्षार्थांचे अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्क आवेदनपत्र मंडळात सादर करणेबाबत.

डिसेंबर 23, 2015

१२ वी फेब्रु मार्च २०१६ परीक्षेसाठी पुनर्परीक्षार्थी / खाजगी तसेच श्रेणीसुधार योजना, तुरळक विषय विक्षार्थांचे अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्क आवेदनपत्र मंडळात सादर करणेबाबत.

१० वी मार्च २०१६ परिक्षेची खाजगी / पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थांची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.

डिसेंबर 21, 2015

१० वी मार्च २०१६ परिक्षेची खाजगी / पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थांची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.

१० वी २०१६ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

डिसेंबर 10, 2015

१० वी २०१६ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

१0 वी फेब्रु मार्च २०१६ परीक्षेची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने व पुनर्परीक्षार्थी / खाजगी विक्षार्थांची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखाबाबत

डिसेंबर 07, 2015

१0 वी फेब्रु मार्च २०१६ परीक्षेची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने व पुनर्परीक्षार्थी / खाजगी विक्षार्थांची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखाबाबत

१२ वी फेब्रु मार्च २०१६ परीक्षेसाठी पुनर्परीक्षार्थी / खाजगी तसेच श्रेणीसुधार योजना, तुरळक विषय विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र यादी व परिक्षा शुल्क बॅंकेत जमा केल्याचे चलन व इतर कागदपत्रे वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

,

१२ वी फेब्रु मार्च २०१६ परीक्षेसाठी पुनर्परीक्षार्थी / खाजगी तसेच श्रेणीसुधार योजना, तुरळक विषय विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र यादी व परिक्षा शुल्क बॅंकेत जमा केल्याचे चलन व इतर कागदपत्रे वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

१२ वी मार्च २०१६ खाजगी, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजना विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र अपलोड करण्याबाबतच्या सूचना

डिसेंबर 02, 2015

१२ वी मार्च २०१६ खाजगी, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजना विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र अपलोड करण्याबाबतच्या सूचना

१० वी मार्च २०१६ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने भरलेल्या विद्यार्थांची यादी व चलन प्रत स्विकारणे, तसेच मार्च २०१५ च्या प्रमाण्पत्र वाटपाबाबत

नोव्हेंबर 19, 2015

१० वी मार्च २०१६ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने भरलेल्या विद्यार्थांची यादी व चलन प्रत स्विकारणे, तसेच मार्च २०१५ च्या प्रमाण्पत्र वाटपाबाबत

१२ वी सप्टें/ऑक्टो. २०१५ व फेब्रु/मार्च २०१५ विद्यार्थांच्या गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रे वाटप करणेबाबत

,

१२ वी सप्टें/ऑक्टो. २०१५ व फेब्रु/मार्च २०१५ विद्यार्थांच्या गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रे वाटप करणेबाबत

१२ वी सप्टें. / ऑक्टो. २०१५ च्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका छायाप्रत देणेबाबत / उत्तरपत्रिकांचे पुर्नमुल्यांकन करणेबाबत

,

१२ वी सप्टें. / ऑक्टो. २०१५ च्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका छायाप्रत देणेबाबत / उत्तरपत्रिकांचे पुर्नमुल्यांकन करणेबाबत

नाव व जन्म दिनांक बदलासाठी आवेदनपत्र भरण्याच्या सुचना

नोव्हेंबर 18, 2015

नाव व जन्म दिनांक बदलासाठी आवेदनपत्र भरण्याच्या सुचना

सप्टें./ऑक्टो. २०१५ १२ वी परीक्षेचा निकाल व विविध तपशिल जाहिर करणेबाबत व नियमित विद्यार्थांची प्रि-लिस्ट जमा करणेबाबत

नोव्हेंबर 17, 2015

१२ वी सप्टें./ऑक्टो. २०१५ परीक्षेचा निकाल व विविध तपशिल जाहिर करणेबाबत व नियमित विद्यार्थांची प्रि-लिस्ट जमा करणेबाबत

१२ वी फेब्रु. २०१६ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

नोव्हेंबर 08, 2015

१२ वी फेब्रु. २०१६ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

परिक्षक / नियामक नियुक्तीसाठी शिक्षकांचे पॅनल मागविणेबाबत

,

परिक्षक / नियामक नियुक्तीसाठी शिक्षकांचे पॅनल मागविणेबाबत

१० वी मार्च २०१६ आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करण्याच्या तारखांबाबत

नोव्हेंबर 03, 2015

१० वी मार्च २०१६ आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करण्याच्या तारखांबाबत

११ वी व १२ वी परिक्षेसाठी पर्यावरण शिक्षण या विषयाच्या सुधारित मुल्यमापन योजनेबाबत

,

११ वी व १२ वी परिक्षेसाठी पर्यावरण शिक्षण या विषयाच्या सुधारित मुल्यमापन योजनेबाबत

१० वी, १२ वी खेळाडू विद्यार्थांना क्रिडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत

ऑक्टोबर 27, 2015

१० वी, १२ वी खेळाडू विद्यार्थांना क्रिडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत

१० वी मार्च २०१६ परिक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या तारखांबाबत

ऑक्टोबर 18, 2015

१० वी मार्च २०१६ परिक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या तारखांबाबत

सन २०१६ ते २०१८, परिक्षक / नियामक नियुक्तीसाठी शिक्षकांचे पॅनल मागविणेबाबत

ऑक्टोबर 16, 2015

सन २०१६ ते २०१८, परिक्षक / नियामक नियुक्तीसाठी शिक्षकांचे पॅनल मागविणेबाबत

१० वी, १२ वी विद्यार्थांच्या प्रवेश घेतेवेळी गुणपत्रिका / प्रमाणपत्र साक्षांकित करणेबाबत

ऑक्टोबर 15, 2015

१० वी, १२ वी विद्यार्थांच्या प्रवेश घेतेवेळी गुणपत्रिका / प्रमाणपत्र साक्षांकित करणेबाबत

१२ वी फेब्रु-मार्च २०१६ परिक्षेसाठी पर्यावरण शिक्षण शिकविणार्‍या शिक्षकांची माहिती पाठविणेबाबत

ऑक्टोबर 10, 2015

१२ वी फेब्रु-मार्च २०१६ परिक्षेसाठी पर्यावरण शिक्षण शिकविणार्‍या शिक्षकांची माहिती पाठविणेबाबत

१० वी, १२ वी खेळाडू विद्यार्थांना क्रिडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत

,

१० वी, १२ वी खेळाडू विद्यार्थांना क्रिडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत

१० वी परीक्षा शुल्क चलनाव्दारे जमा करणेबाबत

ऑक्टोबर 07, 2015

१० वी परीक्षा शुल्क चलनाव्दारे जमा करणेबाबत

१२ वी. विशेष गरजा असणार्‍या (अपंग) संवर्गातील विद्यार्थांना देण्यात येणार्‍या सवलतीबाबत

30, 2015

१२ वी. विशेष गरजा असणार्‍या (अपंग) संवर्गातील विद्यार्थांना देण्यात येणार्‍या सवलतीबाबत

१० वी. विशेष गरजा असणार्‍या (अपंग) संवर्गातील विद्यार्थांना देण्यात येणार्‍या सवलतीबाबत

,

१० वी. विशेष गरजा असणार्‍या (अपंग) संवर्गातील विद्यार्थांना देण्यात येणार्‍या सवलतीबाबत

१२ वी फेब्रु. मार्च २०१६ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

27, 2015

१२ वी फेब्रु. मार्च २०१६ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

१२ वी परीक्षा शुल्क चलनाव्दारे जमा करणेबाबत

,

१२ वी परीक्षा शुल्क चलनाव्दारे जमा करणेबाबत

१२ वी मार्च २०१६ विद्यार्थ्यांच्या याद्या व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

24, 2015

१२ वी मार्च २०१६ विद्यार्थ्यांच्या याद्या व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

१२ वी सप्टें-ऑक्टो २०१५ प्रात्यक्षिक परिक्षेच्या आयोजनाबाबत

23, 2015

१२ वी सप्टें-ऑक्टो २०१५ प्रात्यक्षिक परिक्षेच्या आयोजनाबाबत

माध्यमिक शालांत परीक्षा जुलै / ऑगस्ट २०१५ गुणपत्रिका व इतर साहित्य वाटपाबाबत

05, 2015

माध्यमिक शालांत परीक्षा जुलै / ऑगस्ट २०१५ गुणपत्रिका व इतर साहित्य वाटपाबाबत

माध्यमिक शालांत परीक्षा जुलै / ऑगस्ट २०१५ गुणपत्रिका व इतर साहित्य वाटपाबाबत

04, 2015

माध्यमिक शालांत परीक्षा जुलै / ऑगस्ट २०१५ गुणपत्रिका व इतर साहित्य वाटपाबाबत

एस. एस. सी. जुलै / ऑगस्ट २०१५ गुणपडताळणी / पुनर्मूल्यांकन / छायाप्रत संदर्भात

,

एस. एस. सी. जुलै / ऑगस्ट २०१५ गुणपडताळणी / पुनर्मूल्यांकन / छायाप्रत संदर्भात

१२ वी मार्च २०१६ विक्षार्थांची आवेदनपत्र भरण्याबाबतच्या सूचना

ऑगस्ट 14, 2015

१२ वी मार्च २०१६ विक्षार्थांची आवेदनपत्र भरण्याबाबतच्या सूचना

सुधारित प्रथम मंडळ मान्यता सांकेतिक क्रमांक देण्याबाबत

ऑगस्ट 13, 2015

सुधारित प्रथम मंडळ मान्यता सांकेतिक क्रमांक देण्याबाबत

परिपत्रक – विभागीय अध्यक्ष

ऑगस्ट 12, 2015

परिपत्रक – विभागीय अध्यक्ष

१० वी, १२ वी विद्यालये व कनिष्ठ महाविद्यालयांबाबत

जुलै 21, 2015

१० वी, १२ वी विद्यालये व कनिष्ठ महाविद्यालयांबाबत

१० वी, १२ वी मार्च २०१६ फॉर्म नं. १७ वितरण केंद्रावर सादर करण्याबाबत

जुलै 20, 2015

१० वी, १२ वी मार्च २०१६ फॉर्म नं. १७ वितरण केंद्रावर सादर करण्याबाबत

१२ वी सप्टें / ऑक्टो २०१५ विद्यार्थ्यांच्या याद्या व परिक्षा शुल्क बॅंकेत जमा केल्याबाबतचे चलन, पुर्न्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या गुण्पत्रिकेची छायांकित प्रत वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

,

१२ वी सप्टें / ऑक्टो २०१५ विद्यार्थ्यांच्या याद्या व परिक्षा शुल्क बॅंकेत जमा केल्याबाबतचे चलन, पुर्न्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या गुण्पत्रिकेची छायांकित प्रत वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

१० वी जुलै-ऑगस्ट २०१५ परिक्षेचे प्रवेशपत्र, मौखिक, अंर्तगत मूल्यमापनाचे गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

जुलै 09, 2015

१० वी जुलै-ऑगस्ट २०१५ परिक्षेचे प्रवेशपत्र, मौखिक, अंर्तगत मूल्यमापनाचे गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

१२ वी ऑक्टो २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या तारखांबाबत

जुलै 06, 2015

१२ वी ऑक्टो २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या तारखांबाबत

List of contect centers for SSC Exam March 2016 for Private Candidates

जुलै 01, 2015

List of contect centers for SSC Exam March 2016 for Private Candidates

१० वी, १२ वी परिक्षा २०१६ खाजगी विद्यार्थी थेट योजना नावनोंदणी अर्जाबाबत

,

१० वी, १२ वी परिक्षा २०१६ खाजगी विद्यार्थी थेट योजना नावनोंदणी अर्जाबाबत

१० वी, १२ वी मार्च २०१६ खाजगी विद्यार्थांची नावे नोंदणीचा फॉर्म नं. १७ विक्रीसाठी उपलब्ध

,

१० वी, १२ वी मार्च २०१६ खाजगी विद्यार्थांची नावे नोंदणीचा फॉर्म नं. १७ विक्रीसाठी उपलब्ध

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१५ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

,

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१५ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१५ ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ व परिक्षा वेळापत्रकाबाबत

जृन 30, 2015

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१५ ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ व परिक्षा वेळापत्रकाबाबत

१० वी २०१५ प्रतिबंध केलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी

जृन 19, 2015

१० वी २०१५ प्रतिबंध केलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी

१० वी २०१५-१६ वर्षाचे नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण अंकाच्या वर्गणीबाबत

जृन 16, 2015

१० वी २०१५-१६ वर्षाचे नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण अंकाच्या वर्गणीबाबत

१०वी मार्च २०१५ नियामक, परिक्षक म्हणून काम केलेल्या शिक्षकांच्या मानधनाबाबत

जृन 15, 2015

१०वी मार्च २०१५ नियामक, परिक्षक म्हणून काम केलेल्या शिक्षकांच्या मानधनाबाबत

१०वी मार्च २०१५ गुणपडताळणी, पुनर्मुल्यांकन, छायाप्रत संर्दभात

जृन 09, 2015

१०वी मार्च २०१५ गुणपडताळणी, पुनर्मुल्यांकन, छायाप्रत संर्दभात

११वी व १२ वी प्रात्यक्षिक परिक्षेचे प्रयोग करताना लागणारे साहित्य व रसायने

जृन 03, 2015

११वी व १२ वी प्रात्यक्षिक परिक्षेचे प्रयोग करताना लागणारे साहित्य व रसायने

१२वी माहिती तंत्रज्ञान विषयास क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रविष्ठ करुन घेतल्याबाबत

जृन 02, 2015

१२वी माहिती तंत्रज्ञान विषयास क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रविष्ठ करुन घेतल्याबाबत

१२ वी मार्च २०१६ अंर्तगत व बहिर्गत परिक्षकांची माहिती अद्ययावत करणेबाबत

,

१२ वी मार्च २०१६ अंर्तगत व बहिर्गत परिक्षकांची माहिती अद्ययावत करणेबाबत

१२वी फेब्रु-मार्च २०१५ उत्तरपत्रिका छायाप्रत देणेबाबत / उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मुल्यांकन संर्दभात

मे 27, 2015

१२वी फेब्रु-मार्च २०१५ उत्तरपत्रिका छायाप्रत देणेबाबत / उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मुल्यांकन संर्दभात

उच्च माध्यमिक व्यावसायिक (HSC Vocational) अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना

मे 15, 2015

उच्च माध्यमिक व्यावसायिक (HSC Vocational) अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना

शिक्षक प्रशिक्षण २०१५ तारखा

एप्रिल 28, 2015

शिक्षक प्रशिक्षण २०१५ तारखा

१२ वी मार्च २०१५ क्रीडास्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या विदयार्थांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत

मार्च 05, 2015

१२ वी मार्च २०१५ क्रीडास्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या विदयार्थांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१५ उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन व नियमन करण्याबाबत

फेब्रुवारी 25, 2015

१२ वी फेब्रु / मार्च २०१५ उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन व नियमन करण्याबाबत

तंबाखू नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजवणीबाबत

फेब्रुवारी 19, 2015

तंबाखू नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजवणीबाबत

१० वी २०१५ क्रीडास्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या विदयार्थांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत

,

१० वी २०१५ क्रीडास्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या विदयार्थांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत

१२ वी मार्च २०१५ बैठक व्यवस्था वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 13, 2015

१२ वी मार्च २०१५ बैठक व्यवस्था वाटपाबाबत

एच एस सी फेब्रु.मार्च २०१५ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाइन परिक्षेबाबत

फेब्रुवारी 05, 2015

एच एस सी फेब्रु.मार्च २०१५ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाइन परिक्षेबाबत

१० वी मार्च २०१५ परिक्षा बाबतचे परिपत्रक

,

१० वी मार्च २०१५ परिक्षा बाबतचे परिपत्रक

नोंदनी शुल्क व शिक्षण संक्रमण अंकाच्या वर्गणीबाबत

,

नोंदनी शुल्क व शिक्षण संक्रमण अंकाच्या वर्गणीबाबत

१० वी मार्च २०१५ परिक्षेचे प्रवेशपत्र, मौखिक, अंर्तगत मूल्यमापनाचे गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 04, 2015

१० वी मार्च २०१५ परिकक्षेचे प्रवेशपत्र, मौखिक, अंर्तगत मूल्यमापनाचे गुणतक्ते, श्रेणी तक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

सन २०१३-१५ करिता तयार करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या ज्येष्ठता यादी प्राप्त न झाल्याबाबत

जानेवारी 28, 2015

सन २०१३-१५ करिता तयार करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या
ज्येष्ठता यादी प्राप्त न झाल्याबाबत

१२ मार्च २०१४ पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची प्रवेशपत्रे वाटपाबाबत

,

१२ मार्च २०१४ पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची प्रवेशपत्रे वाटपाबाबत

१२ वी मार्च २०१५ प्रात्यक्षिक परिक्षा

जानेवारी 23, 2015

१२ वी मार्च २०१५ प्रात्यक्षिक परिक्षा

एस. एस. सी. मार्च २०१४ पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

जानेवारी 20, 2015

एस. एस. सी. मार्च २०१४ पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

१२ वी फेब्रु. २०१५ पुर्नपरिक्षार्थी प्रि-लिस्ट पडताळणीबाबत

जानेवारी 12, 2015

१२ वी फेब्रु. २०१५ पुर्नपरिक्षार्थी प्रि-लिस्ट पडताळणीबाबत

प्रकटन १० वी फेब्रु. / मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याबाबत

जानेवारी 07, 2015

प्रकटन १२ वी फेब्रु. / मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याबाबत

१० वी मार्च २०१४ चे उत्तीर्ण प्रमाणपत्र व मार्च २०१५ चे नियमित विद्यार्थी प्रिलिस्ट वाटप

डिसेंबर 20, 2014

१० वी मार्च २०१४ चे उत्तीर्ण प्रमाणपत्र व मार्च २०१५ चे नियमित विद्यार्थी प्रिलिस्ट वाटप

१२ वी मार्च २०१५ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

,

१२ वी मार्च २०१५ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

१० वी मार्च २०१५ परिक्षा केंद्र व केंद्रनिहाय माध्यमिक शाळांची यादी

डिसेंबर 18, 2014

१० वी मार्च २०१५ परिक्षा केंद्र व केंद्रनिहाय माध्यमिक शाळांची यादी

१२ वी मार्च २०१५ पुर्न्परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदनपत्राची यादी व परिक्षा शुल्क व वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

डिसेंबर 17, 2014

१२ वी मार्च २०१५ पुर्न्परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदनपत्राची यादी व परिक्षा शुल्क व वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

१० वी मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याबाबत

डिसेंबर 13, 2014

१० वी मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याबाबत

१० वी मार्च २०१५ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

डिसेंबर 08, 2014

१० वी मार्च २०१५ अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्या बाबत

प्रकटन १२ वी फेब्रु. २०१५ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

,

प्रकटन १२ वी फेब्रु. २०१५ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

१० वी फॉर्म नं १७ मुदतवाढ

डिसेंबर 04, 2014

१० वी फॉर्म नं १७ मुदतवाढ

१२ वी मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजना विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र सादर करण्याबाबतच्या सूचना

डिसेंबर 02, 2014

१२ वी मार्च २०१५ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजना विक्षार्थांची ऑनलाइन आवेदनपत्र सादर करण्याबाबतच्या सूचना

१०वी सप्टें ऑक्टो २०१४ परिक्षक / नियामक नियुक्तीसाठी सर्व कार्यरत शिक्षकांची परिपूर्ण माहिती पाठवणेबाबत

नोव्हेंबर 26, 2014

१०वी सप्टें ऑक्टो २०१४ परिक्षक / नियामक नियुक्तीसाठी सर्व कार्यरत शिक्षकांची परिपूर्ण माहिती पाठवणेबाबत

१०वी सप्टें ऑक्टो २०१४ गुणपडताळणी, पुनर्मुल्यांकन, छायाप्रत संर्दभात

,

१०वी सप्टें ऑक्टो २०१४ गुणपडताळणी, पुनर्मुल्यांकन, छायाप्रत संर्दभात

१०वी व १२वी सप्टें ऑक्टो २०१४चा निकाल जाहीर करणेबाबत

नोव्हेंबर 25, 2014

१०वी व १२वी सप्टें ऑक्टो २०१४चा निकाल जाहीर करणेबाबत

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ

नोव्हेंबर 21, 2014

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या तारखा

नोव्हेंबर 18, 2014

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या तारखा

१२ वी मार्च २०१५ अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या बाबत

नोव्हेंबर 15, 2014

१२ वी मार्च २०१५ अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काने परिक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या बाबत

१० वी व १२ वी मार्च २०१५ परिक्षा शुल्क भरण्याविषयी

नोव्हेंबर 12, 2014

१० वी व १२ वी मार्च २०१५ परिक्षा शुल्क भरण्याविषयी

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या तारखा

नोव्हेंबर 08, 2014

१० वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या सुचना व तारखा

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्यतीने घेणेबाबतच्या तारखा व संकेतस्थळाबाबतची माहिती

ऑक्टोबर 16, 2014

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्यतीने घेणेबाबतच्या तारखा व संकेतस्थळाबाबतची माहिती

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

,

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

ऑक्टोबर 13, 2014

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्यतीने घेणेबाबत

ऑक्टोबर 04, 2014

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन पध्यतीने घेणेबाबत

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

ऑक्टोबर 01, 2014

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्रांची प्रिंट व परिक्षा शुल्क वितरण केंद्रांवर जमा करण्याबाबत

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या सुचना व तारखा

,

१२ वी मार्च २०१५ आवेदनपत्र ऑनलाइन भरण्याच्या सुचना व तारखा

ऑफलाइन पध्यतिने आवेदनपत्र भरण्याच्या सुचना

27, 2014

ऑफलाइन पध्यतिने आवेदनपत्र भरण्याच्या सुचना

ऑक्टो २०१४ परिक्षार्थी बैठक व्यवस्था व इतर उपायोजनांबाबत सूचना

21, 2014

ऑक्टो २०१४ परिक्षार्थी बैठक व्यवस्था व इतर उपायोजनांबाबत सूचना

एच एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ वेळापत्रकाबाबत

20, 2014

एच एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ वेळापत्रकाबाबत

१०वी सप्टें / ऑक्टो २०१४ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

19, 2014

१०वी सप्टें / ऑक्टो २०१४ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

एच एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाइन परिक्षेबाबत

,

एच एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाइन परिक्षेबाबत

एस एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ प्रवेशपत्रे, श्रेणी तक्ते, तोंडी परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

16, 2014

एस एस सी सप्टें / ऑक्टो २०१४ प्रवेशपत्रे, श्रेणी तक्ते, तोंडी परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

१२ वी ऑक्टो. २०१४ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजना विक्षार्थांची प्रवेशपत्रे वाटपाबाबत

11, 2014

१२ वी ऑक्टो. २०१४ खाजगी, पुर्न्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजना विक्षार्थांची प्रवेशपत्रे वाटपाबाबत

प्रकटन १० वी ऑक्टो. २०१४ प्रि-लिस्ट वाटप

05, 2014

प्रकटन १० वी ऑक्टो. २०१४ प्रि-लिस्ट वाटप

१० वी ऑक्टो. २०१४ अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या बाबत

ऑगस्ट 30, 2014

१० वी ऑक्टो. २०१४ अतिविलंब / अति विशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या बाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१४ – परीक्षक नियामकांचे अंतिम नियुक्तीबाबत

ऑगस्ट 28, 2014

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१४ – परीक्षक नियामकांचे अंतिम नियुक्तीबाबत

एस.एस.सी व एच.एस.सी ऑक्टोबर २०१४ परीक्षा शुल्काबाबत

ऑगस्ट 22, 2014

एस.एस.सी व एच.एस.सी ऑक्टोबर २०१४ परीक्षा शुल्काबाबत

एस.एस.सी. ऑक्टो. २०१४ आवेदनपत्र सादर करण्याबाबत

ऑगस्ट 20, 2014

एस.एस.सी. ऑक्टो. २०१४ आवेदनपत्र सादर करण्याबाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

,

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

१२ वी अपंग विद्यार्थी प्रस्ताव विषयक परिपत्रक

ऑगस्ट 13, 2014

१२ वी अपंग विद्यार्थी प्रस्ताव विषयक परिपत्रक

इ. १२ वी माहिती तंत्रज्ञान विषयाबाबत

ऑगस्ट 12, 2014

इ. १२ वी माहिती तंत्रज्ञान विषयाबाबत

शिक्षण संक्रमण अंकाविषयी

जुलै 15, 2014

शिक्षण संक्रमण अंकाविषयी

एच.एस.सी. ऑक्टो. २०१४ अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या दिनांकाबाबत

जुलै 08, 2014

एच.एस.सी. ऑक्टो. २०१४ अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या दिनांकाबाबत

शिक्षण संक्रमण अंकाच्या नोंदणी बाबत

जृन 13, 2014

शिक्षण संक्रमण अंकाच्या नोंदणी बाबत

उच्च माध्यमिक शिक्षक वरिष्ठवेतन श्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण

एप्रिल 23, 2014

उच्च माध्यमिक शिक्षक वरिष्ठवेतन श्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण

एस. एस. सी. मार्च २०१४ सुधारित प्रि-लिस्ट बाबत

एप्रिल 22, 2014

एस. एस. सी. मार्च २०१४ सुधारित प्रि-लिस्ट बाबत

वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षण

एप्रिल 15, 2014

वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षण

विज्ञान, तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाचे प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

मार्च 13, 2014

विज्ञान, तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाचे प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

ICT विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांबाबत

मार्च 05, 2014

ICT विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांबाबत

माध्यमिक शालान्त परिक्षा मार्च २०१४ च्या परिक्षा संचलनाबाबत

मार्च 02, 2014

माध्यमिक शालान्त परिक्षा मार्च २०१४ च्या परिक्षा संचलनाबाबत

एस. एस. सी. मार्च २०१४ बैठक व्यवस्था वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 27, 2014

एस. एस. सी. मार्च २०१४ बैठक व्यवस्था वाटपाबाबत

इ १०वी मार्च २०१४ प्रवेशपत्रावरील दुरुस्तीबाबत

फेब्रुवारी 25, 2014

इ १०वी मार्च २०१४ प्रवेशपत्रावरील दुरुस्तीबाबत

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१४ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा गुणपत्रिका वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 24, 2014

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१४ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा गुणपत्रिका वाटपाबाबत

इ. १०वी केंद्रसंचालक नियुक्ती सभेच्या तारखेतील बदलाबाबत

फेब्रुवारी 23, 2014

इ. १०वी केंद्रसंचालक नियुक्ती सभेच्या तारखेतील बदलाबाबत

एस. एस. सी. मार्च २०१४ प्रि-लिस्ट बाबत

फेब्रुवारी 18, 2014

एस. एस. सी. मार्च २०१४ प्रि-लिस्ट बाबत

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१४ साहित्य वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 12, 2014

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१४ साहित्य वाटपाबाबत

एस एस सी २०१४ प्रात्यक्षिक, तोंडी व श्रेणी विषयांच्या परीक्षेचे आयोजन व अंतर्गत मुल्यमापनाच्या गुणांबाबत

फेब्रुवारी 11, 2014

एस एस सी २०१४ प्रात्यक्षिक, तोंडी व श्रेणी विषयांच्या परीक्षेचे आयोजन व अंतर्गत मुल्यमापनाच्या गुणांबाबत

एस. एस. सी. २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे प्रकटन

फेब्रुवारी 01, 2014

एस. एस. सी. २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे प्रकटन

एच.एस.सी. फेब्रु. मार्च २०१४ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

जानेवारी 27, 2014

एच.एस.सी. फेब्रु. मार्च २०१४ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

९ वी – १२ वी आरोग्य व शारीरिक शिक्षण प्रात्यक्षिक परीक्षा

जानेवारी 23, 2014

९ वी – १२ वी आरोग्य व शारीरिक शिक्षण प्रात्यक्षिक परीक्षा

एच. एस. सी. फेब्रु मार्च २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

जानेवारी 07, 2014

एच. स. सी. फेब्रु मार्च २०१४ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

एच एस सी प्रकटन

जानेवारी 01, 2014

एच एस सी प्रकटन

एच.एस.सी. फेब्रु मार्च २०१४ अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या दिनांकाबाबत

डिसेंबर 19, 2013

एच.एस.सी. फेब्रु मार्च २०१४ अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या दिनांकाबाबत

उच्च माध्यमिक परीक्षा सप्टेंबर ऑक्टो – २०१३ बैठक व्यवस्थेची पुस्तिका वाटपाबाबत

21, 2013

उच्च माध्यमिक परीक्षा सप्टेंबर ऑक्टो – २०१३ बैठक व्यवस्थेची पुस्तिका वाटपाबाबत

Class Improvement

16, 2013

Class Improvement

दहावी सामान्य गणित या विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील दुरुस्तीबाबत

13, 2013

दहावी सामान्य गणित या विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील दुरुस्तीबाबत

उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा सप्टेंबर ऑक्टो – २०१३ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

07, 2013

उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा सप्टेंबर ऑक्टो – २०१३ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

एच.एस.सी. २०१३ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

06, 2013

एच.एस.सी. २०१३ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

दहावी ऑक्टो. २०१३ परिक्षा नियामक / परीक्षक नियुक्तिबाबत

03, 2013

दहावी ऑक्टो. २०१३ परिक्षा नियामक / परीक्षक नियुक्तिबाबत

दहावी बारावी सप्टें. ऑक्टो. २०१३ परिक्षा कालावधीबाबत

,

दहावी बारावी सप्टें. ऑक्टो. २०१३ परिक्षा कालावधीबाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

ऑगस्ट 29, 2013

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ प्रि-लिस्ट बाबतचे परीपत्रक

खाजगी विद्यार्थी उमेदवार एस. एस. सी. व एच. एस. सी. २०१३ बाबत चे प्रकटन.

,

खाजगी विद्यार्थी उमेदवार एस. एस. सी. व एच. एस. सी. २०१३ बाबत चे प्रकटन.

एच.एस.सी. २०१३ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

ऑगस्ट 27, 2013

एच.एस.सी. २०१३ प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

ऑगस्ट 26, 2013

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

एच. स. सी. / एच. एस. सी. मार्च २०१३ परिक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे क्रीडा प्रस्ताव मुदतवाढ

ऑगस्ट 01, 2013

एच. स. सी. / एच. एस. सी. मार्च २०१३ परिक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे क्रीडा प्रस्ताव मुदतवाढ

एच. स. सी. / एच. एस. सी. मार्च २०१३ परिक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे क्रीडा प्रस्तावाबाबत

जुलै 29, 2013

एच. स. सी. / एच. एस. सी. मार्च २०१३ परिक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे क्रीडा प्रस्ताव स्विकारण्याबाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखा

जुलै 24, 2013

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखा

एच. एस. सी. सप्टें. ऑक्टो २०१३ लेखी परीक्षांच्या वेळापत्रकाबाबत

जुलै 18, 2013

एच. एस. सी. सप्टें. ऑक्टो २०१३ लेखी परीक्षांच्या वेळापत्रकाबाबत

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखा

जुलै 08, 2013

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखा

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र वाटपाबाबत

जृन 28, 2013

एच. स. सी. ऑक्टो. २०१३ परीक्षा आवेदनपत्र वाटपाबाबत

उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या विषयनिहाय व जिल्हास्तरीय उद्बोधन वर्गाबाबत

जृन 15, 2013

उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या विषयनिहाय व जिल्हास्तरीय उद्बोधन वर्गाबाबत

९ वी, दहावी अभ्यासक्रमाविषयी

मे 05, 2013

९ वी, दहावी अभ्यासक्रमाविषयी

एस.एस.सी मार्च २०१४ – New Syllabus

एप्रिल 23, 2013

एस.एस.सी मार्च २०१४ – New Syllabus

एच.एस.सी फेब्रु/मार्च २०१४ – New Syllabus

,

एच.एस.सी फेब्रु/मार्च २०१४ – New Syllabus

एस.एस.सी मार्च २०१४ – विज्ञान शाखा प्रवेश

एप्रिल 16, 2013

एस.एस.सी मार्च २०१४ – विज्ञान शाखा प्रवेश

tender notice – XEROX MACHINE

एप्रिल 08, 2013

tender notice – XEROX MACHINE

उत्तरपत्रिका जमा करणेबाबत

एप्रिल 02, 2013

उत्तरपत्रिका जमा करणेबाबत

दहावी बारावी शिक्षकांच्या विषयनिहाय उद्बोधन वर्गाबाबत

मार्च 03, 2013

दहावी बारावी शिक्षकांच्या विषयनिहाय उद्बोधन वर्गाबाबत

उत्तरपत्रिकांची पार्सले स्विकारण्याबाबत

फेब्रुवारी 27, 2013

उत्तरपत्रिकांची पार्सले स्विकारण्याबाबत

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१३ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

फेब्रुवारी 05, 2013

माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१३ प्रवेशपत्रे / प्रात्यक्षिक परीक्षा साहित्य वाटपाबाबत

प्रात्यक्षिकाबाबत

फेब्रुवारी 02, 2013

प्रात्यक्षिकाबाबत

एच. स. सी. फेब्रु. मार्च ते ऑक्टोबर २०१३ अंर्तगत व बहिर्गत परीक्षक नियुक्तीकरता नव्याने पॅनल करणेबाबत

जानेवारी 18, 2013

एच. स. सी. फेब्रु. मार्च ते ऑक्टोबर २०१३ प्रात्यक्षिक परीक्षेतील गणित, MCVC, IT विषयाच्या अंर्तगत व बहिर्गत परीक्षक नियुक्तीकरता नव्याने पॅनल करणेबाबत

एस.एस.सी. फेब्रु मार्च २०१३ आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकाबाबत

जानेवारी 16, 2013

एस.एस.सी. फेब्रु मार्च २०१३ आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकाबाबत

एच. स. सी. फेब्रु. मार्च २०१३ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

,

एच. स. सी. फेब्रु. मार्च २०१३ प्रि-लिस्ट वाटपाबाबत

ICT विषयीचे शिक्षक प्रशिक्षणाबाबत

जानेवारी 14, 2013

ICT विषयीचे शिक्षक प्रशिक्षणाबाबत

इंग्रजी विषय शिक्षकांचे माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) विषयीचे शिक्षक प्रशिक्षणाबाबत

जानेवारी 05, 2013

इंग्रजी विषय शिक्षकांचे माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) विषयीचे शिक्षक प्रशिक्षणाबाबत


परिपत्रक
बैठक व्यवस्था मार्च २०१६
सेंटर लिस्ट
  •  

दहावी विषय माध्यम योजना (ऑनलाइन संदर्भात)

RIGHTS OF INFORMATION