सर्वसाधारण प्रकटन

१२वी फेब्रु/मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

2017-Sep-18

१२वी फेब्रु/मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत

2017-Aug-24

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थांचे गुणपत्रक विभागीय मंडळ कार्यालयातून वाटप करणेबाबत

2017-Aug-21

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थांचे गुणपत्रक विभागीय मंडळ कार्यालयातून वाटप करणेबाबत

१० वी / १२ वी २०१८, फॉर्म नं १७ वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

2017-Aug-18

१० वी / १२ वी २०१८, फॉर्म नं १७ वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

फेब्रु / मार्च २०१७ दिव्यांग विद्यार्थांविषयीचे परिपत्रक

2017-Aug-09

फेब्रु / मार्च २०१७ दिव्यांग विद्यार्थांविषयीचे परिपत्रक

१०वी / १२ वी खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज Online स्वीकारण्याबाबत

2017-Aug-08

१०वी / १२ वी खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज Online स्वीकारण्याबाबत

१२ वी जून / जुलै २०१७ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाईन परीक्षा

2017-Jul-11

१२ वी जून / जुलै २०१७ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाईन परीक्षा

जुलै / ऑगस्ट २०१७ च्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने Login मधून Download करण्याबाबत

2017-Jul-07

जुलै / ऑगस्ट २०१७ च्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने Login मधून Download करण्याबाबत

खाजागी विद्यार्थी – शाळा सोडल्याचे दाखल्या विषयीचे प्रकटन

2017-Jul-06

खाजागी विद्यार्थी – शाळा सोडल्याचे दाखल्या विषयीचे प्रकटन

Duplicate Marksheet, Duplicate certificate, Migration Certificate, Provisional Certificate form scan copy

2017-Jun-29

Duplicate Marksheet, Duplicate certificate, Migration Certificate, Provisional Certificate form scan copy

१० वी मार्च २०१७ गुणपत्रिका वाटपाबाबत

2017-Jun-21

१० वी मार्च २०१७ गुणपत्रिका वाटपाबाबत

योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याबाबतच्या सूचना व कार्यपद्धती

2017-Jun-20

योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याबाबतच्या सूचना व कार्यपद्धती

इ. ११ वी सन २०१६-२०१७ योग्यता प्रमाणपत्र वाटपाबाबत

2017-Jun-17

इ. ११ वी सन २०१६-२०१७ योग्यता प्रमाणपत्र वाटपाबाबत

12 वी परीक्षेचा निकाल व साहित्य वाटपाबाबत

2017-Jun-03

12 वी परीक्षेचा निकाल व साहित्य वाटपाबाबत

उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबतचा अर्ज

2017-May-31

उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबतचा अर्ज

शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून वागळण्याबाबत

2017-Feb-13

शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून वागळण्याबाबत

शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून वागळण्याबाबत

शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून वागळण्याबाबत

भाषा विषयाचे मूल्यमापन

2017-Jan-25

भाषा विषयाचे मूल्यमापन

शासन निर्णय दिव्यांग विद्यार्थी मार्च २०१७

2017-Jan-22

शासन निर्णय दिव्यांग विद्यार्थी मार्च २०१७

शासन निर्णय क्रीडा विभाग मार्च २०१७

शासन निर्णय क्रीडा विभाग मार्च २०१७


परिपत्रक
बैठक व्यवस्था मार्च २०१६
सेंटर लिस्ट
  •  

दहावी विषय माध्यम योजना (ऑनलाइन संदर्भात)

RIGHTS OF INFORMATION