एच एस सी प्रकटन

१२वी फेब्रु/मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

2017-Sep-18

१२वी फेब्रु/मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

फेब्रु . मार्च १२ वी व १० वी २०१८ परीक्षेच्या आवेदनपत्राबाबत

2017-Sep-15

फेब्रु . मार्च १२ वी व १० वी २०१८ परीक्षेच्या आवेदनपत्राबाबत

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत

2017-Aug-24

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थांचे गुणपत्रक विभागीय मंडळ कार्यालयातून वाटप करणेबाबत

2017-Aug-21

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थांचे गुणपत्रक विभागीय मंडळ कार्यालयातून वाटप करणेबाबत

१२ वी जुलै २०१७ च्या लेखी परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थांच्या गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिकांचे छायाप्रत देणेबाबत

१२ वी जुलै २०१७ च्या लेखी परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थांच्या गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिकांचे छायाप्रत देणेबाबत

2017-Aug-20

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत

१० वी / १२ वी २०१८, फॉर्म नं १७ वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

2017-Aug-18

१० वी / १२ वी २०१८, फॉर्म नं १७ वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

१०वी / १२ वी खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज Online स्वीकारण्याबाबत

2017-Aug-08

१०वी / १२ वी खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज Online स्वीकारण्याबाबत

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी प्रकटन

2017-Jul-31

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी प्रकटन

१२ वी जून / जुलै २०१७ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाईन परीक्षा

2017-Jul-11

१२ वी जून / जुलै २०१७ माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाईन परीक्षा

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेच्या तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या ओ. एम. आर. गुणपत्रिका जमा करण्याबाबत

2017-Jul-08

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेच्या तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या ओ. एम. आर. गुणपत्रिका जमा करण्याबाबत

जुलै / ऑगस्ट २०१७ च्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने Login मधून Download करण्याबाबत

2017-Jul-07

जुलै / ऑगस्ट २०१७ च्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने Login मधून Download करण्याबाबत

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत, OMR Marksheet व अन्य साहित्य वाटपाबाबत

2017-Jul-06

१२ वी जुलै २०१७ परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत, OMR Marksheet व अन्य साहित्य वाटपाबाबत

१२ वी जुले २०१७ परीक्षेच्या तारखांबाबत

2017-Jun-30

१२ वी जुले २०१७ परीक्षेच्या तारखांबाबत

Duplicate Marksheet, Duplicate certificate, Migration Certificate, Provisional Certificate form scan copy

2017-Jun-29

Duplicate Marksheet, Duplicate certificate, Migration Certificate, Provisional Certificate form scan copy

१२ वी जुलै २०१७ अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

2017-Jun-22

१२ वी जुलै २०१७ अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

१२ वी जुलै २०१७ पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

2017-Jun-17

१२ वी जुलै २०१७ पुरवणी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु. / मार्च २०१७ उत्तरपत्रिकांची छायाप्रत Online पद्धतीने भारणेबाबत

2017-Jun-12

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु. / मार्च २०१७ उत्तरपत्रिकांची छायाप्रत Online पद्धतीने भारणेबाबत

12 वी परीक्षेचा निकाल व साहित्य वाटपाबाबत

2017-Jun-03

12 वी परीक्षेचा निकाल व साहित्य वाटपाबाबत

उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबतचा अर्ज

2017-May-31

उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबतचा अर्ज


परिपत्रक
बैठक व्यवस्था मार्च २०१६
सेंटर लिस्ट
  •  

दहावी विषय माध्यम योजना (ऑनलाइन संदर्भात)

RIGHTS OF INFORMATION