एस एस सी प्रकटन

फेब्रु . मार्च १२ वी व १० वी २०१८ परीक्षेच्या आवेदनपत्राबाबत

2017-Sep-15

फेब्रु . मार्च १२ वी व १० वी २०१८ परीक्षेच्या आवेदनपत्राबाबत

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ विद्यार्थांना निकाल गुणपत्रिका, शालेय अभिलेख व कौशल्य सेतू अभियानाचा नोंदणी अर्ज इ. साहित्य वाटपाबाबत

2017-Sep-02

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ विद्यार्थांना निकाल गुणपत्रिका, शालेय अभिलेख व कौशल्य सेतू अभियानाचा नोंदणी अर्ज इ. साहित्य वाटपाबाबत

१० वी जुलै २०१७ परीक्षेचा निकाल ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर करण्याच्या तारखांबाबत

2017-Aug-28

जुलै २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या १० वी परीक्षेचा निकाल ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर करण्याच्या तारखांबाबत

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत

2017-Aug-24

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत

१० वी / १२ वी २०१८, फॉर्म नं १७ वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

2017-Aug-18

१० वी / १२ वी २०१८, फॉर्म नं १७ वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

१० वी मार्च २०१७ सुधारित गुणपत्रिका घेऊन जाणेबाबत

2017-Aug-08

१० वी मार्च २०१७ सुधारित गुणपत्रिका घेऊन जाणेबाबत

१०वी / १२ वी खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज Online स्वीकारण्याबाबत

१०वी / १२ वी खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज Online स्वीकारण्याबाबत

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबतचे प्रकटन

2017-Aug-02

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबतचे प्रकटन

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी प्रकटन

2017-Jul-31

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी प्रकटन

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेची मुदत वाढवण्याबाबत

2017-Jul-20

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेची मुदत वाढवण्याबाबत

१०वी जुलै/ऑगस्ट २०१७ मौखिक गुणतक्ते, श्रेणीतक्ते, प्रात्यक्षिक गुणतक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

2017-Jul-12

१०वी जुलै/ऑगस्ट २०१७ मौखिक गुणतक्ते, श्रेणीतक्ते, प्रात्यक्षिक गुणतक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

जुलै / ऑगस्ट २०१७ च्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने Login मधून Download करण्याबाबत

2017-Jul-07

जुलै / ऑगस्ट २०१७ च्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने Login मधून Download करण्याबाबत

खाजागी विद्यार्थी – शाळा सोडल्याचे दाखल्या विषयीचे प्रकटन

2017-Jul-06

खाजागी विद्यार्थी – शाळा सोडल्याचे दाखल्या विषयीचे प्रकटन

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

2017-Jul-05

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ अतिविलंब / विशेष अतिविशेष / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

2017-Jul-02

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ अतिविलंब / विशेष अतिविशेष / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ परीक्षेच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ परीक्षेच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत

१० वी जुलै- ऑगस्ट २०१७ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्यतीने भरण्याच्या तारखा

2017-Jun-30

१० वी जुलै- ऑगस्ट २०१७ आवेदनपत्रे ऑनलाइन पध्यतीने भरण्याच्या तारखा

Duplicate Marksheet, Duplicate certificate, Migration Certificate, Provisional Certificate form scan copy

2017-Jun-29

Duplicate Marksheet, Duplicate certificate, Migration Certificate, Provisional Certificate form scan copy

कला, चित्रकला, लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांचे वाढीव गुण ग्राह्य धरण्याबाबत

कला, चित्रकला, लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांचे वाढीव गुण ग्राह्य धरण्याबाबत

१० वी मार्च २०१७ सवलतीच्या वाढीव गुणांबाबत

2017-Jun-25

१० वी मार्च २०१७ सवलतीच्या वाढीव गुणांबाबत


परिपत्रक
बैठक व्यवस्था मार्च २०१६
सेंटर लिस्ट
  •  

दहावी विषय माध्यम योजना (ऑनलाइन संदर्भात)

RIGHTS OF INFORMATION