एस एस सी प्रकटन

कौशल्य सेतू योजनेबाबत

2018-Jan-23

कौशल्य सेतू योजनेबाबत

१० वी परीक्षेच्या कलागुणांच्या प्रस्तावाबाबत

2018-Jan-20

१० वी परीक्षेच्या कलागुणांच्या प्रस्तावाबाबत

१० वी, १२ वी खेळाडू विद्यार्थांना क्रिडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतच्या सुधारित कार्यपध्यतीबाबत

2018-Jan-18

१० वी, १२ वी खेळाडू विद्यार्थांना क्रिडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतच्या सुधारित कार्यपध्यतीबाबत

१० वी मार्च २०१८ नियमित विद्यार्थी अतिविलंब, विशेष अतिविलंब, अतिविषेश अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

2018-Jan-08

१० वी मार्च २०१८ नियमित विद्यार्थी अतिविलंब, विशेष अतिविलंब, अतिविषेश अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती

2018-Jan-03

शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती

10 वी मार्च / जुलै, ऑगस्ट 2018 सर्व कार्यरत शिक्षकांची संगणक यादी तपासून पाठविणेबाबत

2018-Jan-01

10 वी मार्च / जुलै, ऑगस्ट 2018 सर्व कार्यरत शिक्षकांची संगणक यादी तपासून पाठविणेबाबत

शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती

2017-Dec-27

शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रकारात सहभागी विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती

१० वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्रे सादर करण्याच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

2017-Dec-21

१० वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्रे सादर करण्याच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

१० वी १२ वी २०१८ लेखी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

2017-Dec-03

१० वी १२ वी २०१८ लेखी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

10 वी व 12 वी मार्च 2018 खाजगी विद्यार्थी नाव नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत

2017-Nov-23

10 वी व 12 वी मार्च 2018 खाजगी विद्यार्थी नाव नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत

१० वी मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

2017-Nov-18

१० वी मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या वाढीव तारखांबाबत

2017-Nov-14

खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या वाढीव तारखांबाबत

१०वी मार्च / जुलै ऑगस्ट २०१८ मध्ये प्रविष्ठ होणाऱ्या सर्व कार्यरत शिक्षकांची check list तपासून पाठविण्याबाबत

2017-Nov-10

१०वी मार्च / जुलै ऑगस्ट २०१८ मध्ये प्रविष्ठ होणाऱ्या सर्व कार्यरत शिक्षकांची check list तपासून पाठविण्याबाबत

१० वी मार्च २०१८ आवेदन पत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या सुधारित तारखांबाबत

2017-Nov-09

१० वी मार्च २०१८ आवेदन पत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या सुधारित तारखांबाबत

१०वी २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

2017-Oct-16

१०वी २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

१० वी व १२ वी मार्च २०१८ परीक्षा नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत

2017-Oct-04

१० वी व १२ वी मार्च २०१८ परीक्षा नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत

फेब्रु . मार्च १२ वी व १० वी २०१८ परीक्षेच्या आवेदनपत्राबाबत

2017-Sep-15

फेब्रु . मार्च १२ वी व १० वी २०१८ परीक्षेच्या आवेदनपत्राबाबत

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ विद्यार्थांना निकाल गुणपत्रिका, शालेय अभिलेख व कौशल्य सेतू अभियानाचा नोंदणी अर्ज इ. साहित्य वाटपाबाबत

2017-Sep-02

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ विद्यार्थांना निकाल गुणपत्रिका, शालेय अभिलेख व कौशल्य सेतू अभियानाचा नोंदणी अर्ज इ. साहित्य वाटपाबाबत

१० वी जुलै २०१७ परीक्षेचा निकाल ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर करण्याच्या तारखांबाबत

2017-Aug-28

जुलै २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या १० वी परीक्षेचा निकाल ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर करण्याच्या तारखांबाबत

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत

2017-Aug-24

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत


परिपत्रक
बैठक व्यवस्था मार्च २०१६
सेंटर लिस्ट
  •  

दहावी विषय माध्यम योजना (ऑनलाइन संदर्भात)

RIGHTS OF INFORMATION