एस एस सी प्रकटन

१० वी मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

2017-Nov-18

१० वी मार्च २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या सुधारित वाढीव तारखांबाबत

खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या वाढीव तारखांबाबत

2017-Nov-14

खाजगी विद्यार्थी ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या वाढीव तारखांबाबत

१०वी मार्च / जुलै ऑगस्ट २०१८ मध्ये प्रविष्ठ होणाऱ्या सर्व कार्यरत शिक्षकांची check list तपासून पाठविण्याबाबत

2017-Nov-10

१०वी मार्च / जुलै ऑगस्ट २०१८ मध्ये प्रविष्ठ होणाऱ्या सर्व कार्यरत शिक्षकांची check list तपासून पाठविण्याबाबत

१० वी मार्च २०१८ आवेदन पत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या सुधारित तारखांबाबत

2017-Nov-09

१० वी मार्च २०१८ आवेदन पत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या सुधारित तारखांबाबत

१०वी २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

2017-Oct-16

१०वी २०१८ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

१० वी व १२ वी मार्च २०१८ परीक्षा नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत

2017-Oct-04

१० वी व १२ वी मार्च २०१८ परीक्षा नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत

फेब्रु . मार्च १२ वी व १० वी २०१८ परीक्षेच्या आवेदनपत्राबाबत

2017-Sep-15

फेब्रु . मार्च १२ वी व १० वी २०१८ परीक्षेच्या आवेदनपत्राबाबत

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ विद्यार्थांना निकाल गुणपत्रिका, शालेय अभिलेख व कौशल्य सेतू अभियानाचा नोंदणी अर्ज इ. साहित्य वाटपाबाबत

2017-Sep-02

१० वी जुलै / ऑगस्ट २०१७ विद्यार्थांना निकाल गुणपत्रिका, शालेय अभिलेख व कौशल्य सेतू अभियानाचा नोंदणी अर्ज इ. साहित्य वाटपाबाबत

१० वी जुलै २०१७ परीक्षेचा निकाल ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर करण्याच्या तारखांबाबत

2017-Aug-28

जुलै २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या १० वी परीक्षेचा निकाल ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर करण्याच्या तारखांबाबत

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत

2017-Aug-24

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ परीक्षेसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा तारखांबाबत

१० वी / १२ वी २०१८, फॉर्म नं १७ वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

2017-Aug-18

१० वी / १२ वी २०१८, फॉर्म नं १७ वितरण केंद्रावर जमा करणेबाबत

१० वी मार्च २०१७ सुधारित गुणपत्रिका घेऊन जाणेबाबत

2017-Aug-08

१० वी मार्च २०१७ सुधारित गुणपत्रिका घेऊन जाणेबाबत

१०वी / १२ वी खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज Online स्वीकारण्याबाबत

१०वी / १२ वी खाजगी विद्यार्थांचे अर्ज Online स्वीकारण्याबाबत

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबतचे प्रकटन

2017-Aug-02

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबतचे प्रकटन

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी प्रकटन

2017-Jul-31

१० वी, १२ वी मार्च २०१८ खाजगी विद्यार्थी प्रकटन

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेची मुदत वाढवण्याबाबत

2017-Jul-20

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व आयसीटी विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षेची मुदत वाढवण्याबाबत

१०वी जुलै/ऑगस्ट २०१७ मौखिक गुणतक्ते, श्रेणीतक्ते, प्रात्यक्षिक गुणतक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

2017-Jul-12

१०वी जुलै/ऑगस्ट २०१७ मौखिक गुणतक्ते, श्रेणीतक्ते, प्रात्यक्षिक गुणतक्ते इ. साहित्य वाटपाबाबत

जुलै / ऑगस्ट २०१७ च्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने Login मधून Download करण्याबाबत

2017-Jul-07

जुलै / ऑगस्ट २०१७ च्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने Login मधून Download करण्याबाबत

खाजागी विद्यार्थी – शाळा सोडल्याचे दाखल्या विषयीचे प्रकटन

2017-Jul-06

खाजागी विद्यार्थी – शाळा सोडल्याचे दाखल्या विषयीचे प्रकटन

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत

2017-Jul-05

१० वी जुलै २०१७ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक परिक्षेबाबत


परिपत्रक
बैठक व्यवस्था मार्च २०१६
सेंटर लिस्ट
  •  

दहावी विषय माध्यम योजना (ऑनलाइन संदर्भात)

RIGHTS OF INFORMATION