टेंडर नोटीस

निविदा सुचना (E Tender) २०१७-१८

३१, ऑगस्ट २०१८

Click Here to Download

निविदा सुचना जानेवारी २०१५

०९, जानेवारी २०१५

Click Here to Download

निविदा सुचना जानेवारी २०१५

०५, जानेवारी २०१५

Click Here to Download

निविदा सुचना डिसेंबर, २०१४

१२ डिसेंबर, २०१४

Click Here to Download

निविदा सुचना नोव्हेंबर, २०१४

१५ नोव्हेंबर, २०१४

Click Here to Download

निविदा सुचना जुलै, २०१४

२१ जुलै, २०१४

Click Here to Download

निविदा सुचना जानेवारी, २०१२

१३ जानेवारी, २०१२

Click Here to Download

निविदा सुचना जानेवारी, २०१२

१३ जानेवारी, २०१२

Click Here to Download

निविदा सुचना डिसेंबर, २०१२

२१ डिसेंबर, २०१२

Click Here to Download

निविदा सुचना नोव्हेंबर, २०१२

३० नोव्हेंबर, २०१२

Click Here to Download

स्टोर निविदा सुचना

०८ ऑक्टोबर, २०१२

Click Here to Download

अल्प मुदतीची निविदा सुचना

०६ ऑगस्ट, २०१०

वेळापत्रक छपाई, मांजरपाट कापडाच्या पिशव्या स्क्रिन प्रिंटिंग करुन शिवणे इ.

Click Here to Download

निविदा सुचना

२३ नोव्हेंबर, २०११

कार्यालयाकरिता बॅटर्‍या व लिफ्ट ची देखभाल करणे बाबत

Click Here to Download